SHOTOKAN KLUB RAJCHERT byl zformován v roce 1989 a poté oficiálně založen jako první soukromá škola karate v Ústí nad Labem v roce 1991 a dále v roce 1994 přetransformován na občanské sdružení SPORT UNION. Počátky existence byly zahájeny s členskou základnou 40ti nadšenců a v dalších letech jejich počet každoročně přesahuje i 500 členů.

(foto prvních členů SKR)

Hlavní činností sdružení je organizace mládeže a jejího volného času zaměřeného na sportovní karate, turistiku a ostatní sporty. Převážnou část členské základny tvoří mládež do 18ti let, organizovaná v několika střediscích: Ústí nad Labem, Lovosicích a Praze. Škola karate, Sport Union, je začleněna pro svou stabilně dobrou výkonnost mladých talentů, do programu MŠMT - Sportovních center mládeže ČR.
Tréninkové skupiny jsou rozděleny podle námi vyvinutého programu do věkově, výškově, hmotnostně a výkonnostně odpovídajících družstev. Řada ostatních škol karate v republice tento tréninkový model od nás s úspěchem převzala. Zabýváme se výukou sportovního karate v jeho závodní formě, výukou karate pro sebeobranné účely a v neposlední řadě i organizováním volného času mládeže v dalších sportovních disciplínách“.

Všechny tréninkové skupiny jsou vedeny trenéry s odpovídající odbornou kvalifikací na špičkové úrovni. Vedoucím klubu SPORT UNION je Mgr. Josef Rajchert, trenér karate I. třídy, držitel STV V. DAN stylu Shotokan, vicemistr v kata ČSFR, několikanásobný mistr ČR v kumite, mezinárodní mistr Dánska v kumite DAN a rozhodčí mezinárodní licence.

Statut asistenta trenéra pro družstva kumite má Mgr. Petr Nechyba, trenér I. třídy, držitel STV III. DAN stylu Shotokan, vicemistr ČR v kumite. Statut trenéra mládeže má Jaroslav Tvrdík, držitel STV II. DAN stylu Shotokan. Několikanásobní Mistři ČR, SKR Sport Union trénují v závodních družstvech "A" mládeže a "A" dospělých. Jsou zařazeni i v oficiálním reprezentačním výběru České republiky.
Pro ostatní informace je možno se obrátit na e-mail adresu: info@karate-rajchert.cz, tel., fax., zázn. 472 770 101, 602 421 764, 606 221 386 pro Ústí n. L. a Lovosice, tel. 602 893 872 pro Prahu.
Kontaktní místa pro zájemce: 31. Základní škola Anežky České, Ústí nad Labem - Krásné Březno; 35. Základní škola Rabasova, Ústí nad Labem - Dobětice; 1. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 1; KLUB AMFORA Hobby centrum pro Prahu 4, ul. Marie Pujmanové. Tréninkové skupiny: kurzy karate děti 4 - 6 let, děti 6 - 9 let, děti 10 - 14 let, dorost 15 - 18 let a pro dospělé.